Vi erbjuder följande behandlingar

c4 friskvård massage

Medicinsk massageterapi
Massageterapeut

En Medicinsk certifierad massageterapeut har mer kunskap i sjukdomslära, skadelära, fysiologi, muskelfunktionsdiagnostik och behärskar förutom massageterapi och muskeltöjningar ytterligare en eller flera terapeutiska metoder. En massageterapeut kan jobba direkt med behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut arbetar enbart med kroppens mjukdelsvävnader (hud, bindväv och muskler), och endast indirekt med leder.
Massage har både rehabiliterande och förebyggande effekt. Massage kan användas som behandlingsform i många olika sammanhang. De positiva fysiska och mentala effekterna är många:

 • Gör spända muskler mjuka och elastiska
 • Ökar blodcirkulationen i musklerna
 • Motverkar spänningar vid smärttillstånd
 • Bibehåller en smidig bindväv
 • Motverkar ärrbildningar efter skador i muskelvävnad
 • Har god effekt på träningsvärk och ansträngda muskler
 • Ökar lymfcirkulationen
 • Stärker immunförsvaret
 • Ger en djupare och lugnare andning
 • Motverkar stress
 • Har en lugnande effekt på nervsystemet
 • Ökar vår koncentrationsförmåga

Klassisk massage

Se information ovan  Medicinsk massageterapi!


Medicinsk laserterapi

För behandling av smärta, inflammationer och skador. Akuta eller kroniska besvär!

 • Stimulerar cellfunktionen (immunförsvaret)
 • Minskar smärta
 • Reducerar inflammation
 • Reducerar svullnader och ödem
 • Främjar läkning

Vanliga problem att behandla med laserterapi:

 • Smärtproblem
 • Inflammationer
 • Muskel och ledvärk
 • Diskbråck, ryggskott och ischias
 • Senproblem
 • Svullnader och ödem
 • Skador och förslitningar
 • Artros och reumatism
 • Hudsjukdomar, sår, Rosacea akne, finnar, munsår och herpes.

Fysioterapi

Behandling med olika manuella terapier i syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar och besvär, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nervsystemet, och i andningsorganen eller cirkulationssystemet. I fysioterapeuternas yrkesroll ingår även att bedöma patienters skador och förmågor som en del i utredning av sjukdom. Exempelvis är bedömning av motorik, styrka, ledrörlighet och smärta vanligt.


Muskeltöjningsbehandling (PNF/KAT) 

Muskeltöjningsbehandling (PNF/KAT) är en rörelseterapi som syftar till att:

 • Öka muskelflexibiliteten
 • Öka ledernas rörelseomfång
 • Stärka muskulaturen
 • Underlättande av neuromuskulära ( nerv ) funktioner.

Metoden omfattar:
- Test - Terapi ( behandling ) - Ev. träning

Effekter av muskeltöjning:

 • Förkortade muskler får ökat rörelseomfång
 • Rörligheten i berörd led förbättras
 • Bindväven i och omkring muskeln töjs ut
 • Spänningar i muskeln släpper
 • Ökad blod- och lymfcirkulation
 • Muskelömhet och ev. smärta i muskeln minskar
 • Muskelkraften ökar
 • Koordinationen och precision förbättras
 • Genom att musklerna kan arbeta i hela sin längd får man en bättre effekt av fysisk träning.

Triggerpunktsbehandling

En triggerpunkter eller myofasciell triggerpunkt är en ömmande och värkande punkt i en muskel eller en fascia. Punkten kan ”trigga” smärta i området eller stråla till sitt specifika utstrålningsområde, områden som ligger långt ifrån den ömma punkten. Detta brukar kallas refererad smärta, vilket innefattar smärtor som refereras från en eller flera aktiva triggerpunkter. Enligt gällande teori så beror smärta i triggerpunkten på syrebrist lokalt i muskeln. När en triggerpunkt finns i muskeln kommer den att fungera sämre än om den varit fri från triggerpunkter. För det mesta märker man inte av dessa symtom utan man märker enbart av den strålande smärtan.

Triggerpunktsbehandling kan gå till på flertalet olika sätt. Den vanligaste metoden är ischemiskt tryck på punkten. Man kan även använda stretching, massage och medicinsk laserbehandling.


 

Bindvävsmassage

Bindvävsmassage är en rehabiliterande massagemetod som används vid många olika tillstånd/sjukdomar.

Bindvävsmassagen är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av läkare och sjukgymnaster. 

Bindvävsmassage kan användas som:

 • Idrottsmassage
 • Cirkulationsmassage
 • Nervmassage
 • Ledmassage

Vid idrottsskador och efter operationer bildas ärrvävnad. Ärrvävnaden ger ofta upphov till smärta, cirkulationsnedsättning och rörelsehinder. Detta kan upplevas som att ”kostymen är för trång”. Det spänner och ”drar” i vävnaden när man rör sig.

Även långvarig fysisk ansträngning, psykiska eller fysiska smärtillstånd samt cirkulationsrubbningar skapar förändringar i bindväven. Vid dessa och andra liknande symptom är bindvävsmassage en beprövad metod som påverkar både nervsystemet och blodcirkulationen på ett kraftfullt sätt.

Exempel på tillstånd som man framgångsrikt behandlar med bindvävsmassage är:

 • Senfästesinflammationer
 • Ledproblem
 • Fibromyalgi
 • Idrottsskador
 • Ärrbildningar efter operationer eller skador/brännskador
 • Kramptillstånd
 • Cirkulationsproblem

Idrottsmassage

Idrottsmassage är en djupgående massage och är ett bra komplement till träning och tävling. Massagen kan förebygga muskulära skador, förkorta läkningsprocesser samt vara en del av återhämtningen efter hårda träningspass och tävlingar. Behandlingen hjälper musklerna att återhämta sig snabbare efter hårda träningspass, så att träningseffekt och prestation ökas. Behandlingen kan skräddarsys för att passa den enskilda idrottaren, med hänsyn till idrottens art och var i träningsperioden idrottaren befinner sig.


Kinesiologitejp (rehabtejpning)

Kinesiologitejp (Rehabtejpning) påskyndar och hjälper kroppens egen läkningsprocess. Genom att mjukt och följsamt lyfta huden runt skadan hjälper kinesiologitejpen kroppen att snabbare läka skador på leder, ligament, muskelfästen och muskler.

Kinesiologitejpning har numera blivit standard för terapeutisk och rehabiliterande tejpning. Idén är att förstärka kroppens egna läkningsprocesser genom att applicera ett nytt material med en speciell teknik. Tejpen är tillverkad med hudens karakteristiska egenskaper som modell och kan därför överföra positiv sensorisk och taktil information till kroppen.
Kinesiologitejpning påverkar aktiveringen av det neurologiska systemet, kroppens informationsprocesser och cirkulationssystemet. Tejpningen baseras på en filosofi att ge full kroppen rörelsefrihet och tillåter därmed kroppens system att läka biomekaniskt.

Kinesiologitejp kan användas för smärta, stukningar, stöd, luxation, idrottsskador, ryggproblem, muskelspänning, ischias, huvudvärk, migrän, epicondylit, carpaltunnel syndrom, lymfödem, menstruationsproblem, m.m.


Ledmobilisering

Ledmobilisering är en metod för att återställa funktionen i en led som förlorat rörlighet eller svikt. Ledmobilisering är en behandlingsform där man med hjälp av manuella tekniker behandlar låsningar och rörelseinskränkningar i leder.
I kontrast till en manipulation som ofta erbjuds hos en kiropraktor, sker mobilisering långsamt och rörelseutslaget kan vara såväl mycket litet som mycket stort.

Mobiliseringen kan dels ske som en kvarvarande töjning men också i rytmiska moment. Greppet är ofta mycket precist och lokalt (för att endast påverka ledkapseln), men ibland används större grepp för att få med sig omgivande muskler och annan vävnad.

Det finns många olika typer av mobilisering. Mobiliseringen kombineras ofta med massage och stretch.


 

behandlingar c4 friskvård AB